Micro Master - Verdidrivere i markedsføring og salg

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Grunnleggende
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som vil skape mer verdifulle relasjoner med kunder, nettverk og interessenter. 

Kurset Micro Master i verdidrivere i markedsføring og salg skal gjøre kandidaten i stand til å få frem sin egen verdi for mottakeren i sin markedskommunikasjon. En tydeligere verdi gir en sterkere og mer langvarig relasjon.

Temaer vi skal gå gjennom er; Hvem er de ulike kunde typene. Hva oppfatter de ulike kunde typene som verdi. Hvordan kommuniserer man slike verdier. 

Fagområdene vi er innom; Markedsføring, forbrukeratferd, kunstig intelligens, psykologi, sosiologi, markedsanalyse, nettverking og direkte markedsføring.

Opplærings målene


 • Kandidaten skal vite hvilke kunde typer som finnes
 • Kandidaten skal forstå hva ulike kunde typer oppfatter som verdi 
 • Kandidaten skal være i stand til å designe og sette opp kommunikasjon som får frem egen verdi for kunder, nettverk og interessenter. 

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til med hensyn på verdi drivere 

Verdidrivere

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet.

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with