Micro Master - Tjeneste og tjenesteutvikling

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Avansert
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som ser behovet for å tilrettelegge og tilpasse eiendomsmegler tjenesten til det markedet (området/segmentet) dere har fått tildelt eller et gode i. 

Kurset Micro Master - Tjeneste og tjenesteutvikling skal gjøre kandidaten i stand til og kartlegge markedets behov og ønsker. For deretter tilpasse tjenesten som leveres til de behovene og ønskene. 

Temaer vi skal gå gjennom er; Vi skal se på ulike metoder for kartlegging. Vi skal se på ulike metoder for analysering. Og vi skal se på ulike metoder for tjeneste design.

Fagområdene vi er innom; Markedsanalyse, behovsforståelse, data forståelse og tjenestedsign. 

Opplærings målene


 • Kandidaten skal vite hvordan kandidaten skal gå frem for å kartlegge behov og ønsker i definerte områder eller segmenter
 • Kandidaten skal være i stand til og tilrettelegge egen tjeneste tilpasset de behov og ønsker som er identifisert.

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er promts som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Tjeneste og tjenesteutvikling 

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet for å gjennomføre salget av eiendommen

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with