Micro Master - Tilbud og forhandling

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Avansert
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som alltid vil sørge for at kandidater som får tilbud også forhandles ombord.

Kurset Micro Master - Tilbud og forhandling skal gjøre daglig leder (HR) i stand til og perfeksjonere et tilbud til kandidaten og sette opp og gjennomføre en god forhandling for alle involverte. 

Temaer vi skal gå gjennom er; Hva trenger kandidaten på kort og lang sikt. Hvordan sette opp et tilbud. Hvordan gjøre en slik forhandling

Fagområdene vi er innom;  Psykologi, sosiologi, forhandlingsteori og tekstforfatting

Opplærings målene


 • Daglig leder skal kunne skrive et tilbud kandidaten ikke kan (vil) si nei til
 • Daglig leder skal kunne sette opp og gjennomføre en forhandling som alle parter er fornøyde med

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Tilbud og forhandling

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet for å gjennomføre salget av eiendommen

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with