Micro Master - Teknisk oppsett

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Avansert
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som vil ta i bruk teknologi som gir virksomheten konkrete konkurransefortrinn

Kurset Micro Master - Teknisk oppsett skal gjøre kandidaten i stand til å forstå endringer i bruker mønstre i markedet. Og være i stand til å identifisere nye teknologier/systemer som utnytter slike endringer raskere enn konkurrentene
 

Temaer vi skal gå gjennom er; Vi skal gå gjennom hvordan teknologiske trender overvåkes. Vi skal gå gjennom hvor ny teknologi/system finnes. Og vi skal gå gjennom kriterier for og ta i bruk teknologi/system.

Fagområdene vi er innom; Monitorering, trend forskning, overvåkning og behovsforståelse.    

Opplærings målene


 • Kandidaten skal vær i stand til og overvåke teknologiske bruker mønstre i egne markeder
 • Kandidaten skal være i stand til og kartlegge teknologi og systemer som håndterer slike endringer
 • Kandidaten skal kunne lage "regler" for hvilken teknologi som bør foretrekkes 

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Teknisk oppsett

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet for å gjennomføre salget av eiendommen

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with