Micro Master - Perfekt tilbud

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Grunnleggende
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som vil kunne lage et tilbud kunden ikke kan si nei til.

Kurset Micro Master - Perfekt tilbud, skal gjøre kandidaten i stand til formulere et tilbud som er tilpasset alle kundens behov OG elementene kunden IKKE kan/vil si nei til. 

Temaer vi skal gå gjennom er; Hvilket format skrives tilbud etter. Hvilke behov skal tilbudet løse. Hvilke kundetyper skal tilbudet appellere til. Hvordan får man frem elementene en kunde ikke vil si nei til i et tilbud,

Fagområdene vi er innom; Markedsføring, forbrukeratferd, kunstig intelligens, psykologi, sosiologi, Maslow, nettverking og forhandlings teori

Opplærings målene


 • Kandidaten skal vite hva som skal stå først i tilbudet.
 • Kandidaten skal vite hvordan ingressen og formuleringen skal gjøres
 • Kandidaten skal vite hvordan man svarer på alle kundens behov i tilbudet.
 • Kandidaten skal vite hvordan man forhandler i tilbudet.
 • Kandidaten skal vite hvordan man kommuniserer på alle kundetyper i tilbudet, uten å gå over 300 ord. 

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Perfekt tilbud

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet for å gjennomføre salget av eiendommen

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with