Micro Master - Onboarding

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Avansert
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som vil være sikker på at alle nyansatte når produksjonsmål i riktig marked/sement, så raskt som mulig-

Kurset Micro Master - Onboarding. Skal gjøre daglig leder ti stand til og få nye ansatte inn i en så god og effektiv produksjon som mulig, så raskt som mulig. 

Temaer vi skal gå gjennom er;
 Hvordan vi forbereder kandidaten før oppstart. Plan for opplæring i rutiner, systemer o.l. Plan for GAP opplæring. Plan for og kjøre kandidaten kjent. Plan for marked og kunder. Plan for langsiktig utvikling. 

Fagområdene vi er innom;  Pedagogikk, treningsprinsipper, psykologi, sosiologi og Maslow. 

Opplærings målene


 • Daglig leder skal vite hvordan kandidaten foreberedes og integreres før oppstart.
 • Daglig leder skal ha en plan for introduksjon til kontor, kollegaer og nettverk.
 • Daglig leder skal ha en plan for opplæring i systemer, rutiner og kultur. 
 • Daglig leder skal ha en plan for introduksjon til marked og segmenter kandidaten skal produsere
 • Daglig leder skal ha en plan for opplæring av kompetanse gapet 
 • Daglig leder skal ha en plan for videre utvikling av karriere 
 • Daglig leder skal ha en plan for justering av planene for perfekt måloppnåelse

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Onboarding

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet.

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with