Micro Master - Kandidat kartlegging

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Avansert
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som alltid vil bygge det beste laget som er mulig og få til

Kurset Micro Master - Kandidat kartlegging skal gjøre deg som daglig leder eller rekrutteringsansvarlig i stand til og se hvilke kvaliteter, attributter og egenskaper. Din organisasjon mangler. For og deretter ta de kvalitetene inn i en persona som deretter kan rekrutteres/headhuntes. 

Temaer vi skal gå gjennom er; Analysere organisasjonens behov som helhet. Analysere individuelle behov på innsiden av organisasjonen. Avstemme med behov i markedet. Lage en kravspesifikasjon. 

Fagområdene vi er innom;  Markedsføring, forbrukeratferd, psykologi, sosiologi, personas og Maslow

Opplærings målene


 • Daglig leder skal kunne kartlegge hvilke kvaliteter som mangler i egen organisasjon 
 • Daglig leder skal kunne tydeliggjøre de kvalitetene i en persona
 • Daglig leder skal kunne forklare den personaen i en rekrutterings prosess. 

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Kartlegge kvaliteter

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet for å gjennomføre salget av eiendommen

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with