Micro Master - Intervju og kandidat samtale

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Avansert
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for daglig leder (HR) og skal sørge for at både du og kandidaten får svarene dere trenger fra intervjuene

Kurset Micro Master - Intervju og kandidat samtale skal gjøre daglig leder i stand til og få frem verdiene av kontoret og arbeidsplassen samtidig som det tydeliggjøres om det er god match mellom kandidat og kontor.  

Temaer vi skal gå gjennom er; Samtale teknikk, story telling, rolle og behovsforståelse

Fagområdene vi er innom;  Markedsføring, forbrukeratferd, psykologi, sosiologi, Maslow og forhandlings teori

Opplærings målene


 • Kandidaten skal kunne avklare kandidatens ønske for jobb/jobbskifte 
 • Kandidaten skal kunne kartlegge match på egenskaper og behov
 • Kandidaten skal kunne presentere kontor, story og visjon 
 • Kandidaten skal kunne presentere hvor kandidaten passer inn og kandidatens reise på kontoret
 • Kandidaten skal kunne vise en god onboarding og skape lyst 

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Intervju av kandidaten

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet for å gjennomføre salget av eiendommen

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with