Micro Master - Forhandling

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Grunnleggende
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for deg som vil kunne sette opp og gjennomføre en forhandling som alle deltakere er fornøyd med. 

Kurset Micro Master - Forhandling, skal gjøre kandidaten i stand til å starte en forhandling i det mest opportune øyeblikket. Og være i stand til og gjennomføre forhandlingen med et utfall kandidaten kan være fornøyd med.

Temaer vi skal gå gjennom er; Tidslinjer, uregencies, personligheter, kundetyper, quid pro quo, innvendinger og behov. 

Fagområdene vi er innom; Markedsføring, forbrukeratferd, kunstig intelligens, psykologi, sosiologi, Maslow, nettverking og forhandlings teori

Opplærings målene


 • Kandidaten skal vite når forhandlingen starter 
 • Kandidaten skal forstå hva som er viktig for motpart 
 • Kandidaten skal forstå at en forhandling ikke er personlig 
 • Kandidaten skal forstå hva et godt tilbud er for ulike motparter. 

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Forhandling

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet.

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with