Micro Master - Etterarbeider og renomme

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Avansert
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for daglig leder som vil gjøre alle kandidater, fra rekruttering, virksomheten er i kontakt med til ambassadører for kontoret.

Kurset Micro Master - Etterarbeider og renomme skal gjøre daglig leder i stand til og gjennomføre en rekrutteringsprosess hvor alle får gode svar og er fornøyd med håndteringen. 

Temaer vi skal gå gjennom er; Kommunikasjon, transparens, tidslinjer, ærlighet og tydelighet.

Fagområdene vi er innom;  Markedsføring, psykologi, sosiologi og Maslow

Opplærings målene


 • Daglig leder skal gjøre kandidater som ikke går videre til intervju, fornøyd
 • Daglig leder skal gjøre kandidater som går videre til intervju 2, fornøyd 
 • Daglig leder skal gjøre kandidater som ikke får tilbud, etter intervju 2 fornøyd 
 • Daglig leder skal vite hva fornøyde kandidater betyr for eget renomme. 

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens.

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god til.

Etterarbeider og renomme

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet.

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with