Micro Master - Befaringen

Write your awesome label here.
 • Foreleser
  Arvid M. Lyngnes
 • Nivå
  Grunnleggende
 • Forventet tidsbruk
  5 timer
 • Eksamen
  Diplom

Målet med kurset

Kurset er designet for eiendomsmeglere som ønsker og signere flere salgs oppdrag

Kurset Micro Master - Befaringen
skal gjøre kandidaten i stand til og gjennomføre befaringer som gir sikrer salgsoppdraget.

Temaer vi skal gå gjennom er; behovs forståelse, mindset, intervjuteknikker, maktbalanse og hva kunden kjøper. 

Fagområdene vi er innom; Markedsføring, forbrukeratferd, kunstig intelligens, markedsanalyse psykologi, sosiologi og Maslow. 

Opplærings målene


 • Kandidaten skal vite hvordan kundens behov kartlegges på befaringen
 • Kandidaten skal vite hvordan kandidaten får vite hvilket tilbud kunden ikke vil si nei til 
 • Kandidaten skal vite hvordan man påser at kunden ikke signerer med andre meglere underveis i prosessen.

Forventnings avklaring

Før forelesningen starter vi alltid med en gjennomgang og en tydelig forventings avklaring i forhold til hva kandidaten  sitte igjen med etter forelesningen.

Forelesning 

Her får kandidaten en gjennomgang av key takeaways, konklusjoner og hva kandidaten forstå.

Instruksjoner 

Instruksjonene er videoer som følger forelesningene med ulike metoder for hvordan kandidaten kan bruke kunstig intelligens

Trening

Oppgaver og øvelser er videoer og quizer som viser og er praktisk trening i de aktivitetene kandidaten beherske og bli god på CTA

Befaringen

Gjennom kurset lager kandidaten en journal/playbook, en oversikt over hva kandidaten skal gjøre aktivitet for aktivitet når call to actions skal settes opp

Workshop

Vi har 2 workshop i året hvor du kan møte andre utvikler, eiendomsmeglere, eiendomsbesittere, advokater, private etc. Som arbeider med det samme som deg. Her arbeider vi med bedring av strategier og aktiviteter.  

Syllabus

The Lecturer-
Arvid Madland Lyngnes

Arvid Madland Lyngnes has a master of science in marketing and works as a teacher and lecturer in marketing and sales in real estate. Arvid is also an advisor for real estate developers, investors and estate agencies. Arvid is one of the founders of L&F CG learning 
Write your awesome label here.
Created with