Bestem og realiser de salgsbudsjettene du ønsker

Sammen kartlegger vi dine styrker, ambisjoner, vi analyserer personlighet, hvor du er best på kommunikasjon og hvor du står faglig innenfor markedsføring og salg. Når vi “kan” deg, kan vi se hvilke typer av boligselgere du mest sannsynligvis vil lykkes best med.
Så ser vi på markedet du har, området du skal selge bolig i og finner frem til hvor dine boligselgere er og hvor stort potensialet er for deg i det segmentet. 
Så setter vi opp et treningsprogram. Her skal vi lære prosessene rundt det å få inn salgsoppdrag, selge eiendom og forhandle gode avtaler i ditt marked.
I treningsprogrammet lærer vi prosessene og de akademiske fagene. Vi instruerer i de ulike prosessene og teknikkene. Og vi coacher og spisser deg, til vi når målene vi satt sammen. 
Vi vet hva du ønsker å oppnå, vi vet hva som er mulig i markedet du selger i og vi vet hvilke kunder som vil, mer enn noe annet, jobbe med deg. Da kan vi lage en plan
Write your awesome label here.

Ta analysen her, gratis og uten forpliktelser

Created with